Berichten

Aantal Wi-Fi apparaten per huishouden groeit niet meer

Het aantal apparaten in een huishouden dat verbonden is met Wi-Fi, zoals een smartphone, slimme thermostaat of smart speaker, stijgt niet langer. In het najaar van 2017 gaf 59 procent van de Nederlanders aan tussen de vier en tien apparaten in huis te hebben. Dat is net zoveel als in de zomer van 2016, aldus onderzoek van Telecompaper op basis van Consumer Insights.

Er is een combinatie van ontwikkelingen die mogelijk de reden zijn voor stabiliteit in het aantal Wi-Fi devices per huishouden in het afgelopen jaar. Steeds meer apparaten worden ‘connected’, naast de traditionele devices zoals laptop, tablet en smartphone. Tv’s bijvoorbeeld, maar ook ‘smart’ huishoudelijke apparaten, thermostaten en verlichting. De groei in het bezit van apparaten als tablets en smartphones is de afgelopen jaren door verzadiging echter vertraagd.

Daarnaast worden apparaten met een langere levensduur dan smartphones en laptops – zoals bovengenoemde tv’s, lampen en devices voor huishoudelijk gebruik – pas vervangen als ze kapot gaan. Daarbij moet de ‘connected’ variant wel enigszins betaalbaar zijn. Verder komt het smart home-concept pas langzaam op gang, zo blijkt uit onderzoek van Telecompaper in het volgende week te publiceren Smart Home-rapport.

Gezinnen met kinderen meeste Wi-Fi apparaten
Het gemiddeld aantal Wi-Fi apparaten per huishouden bedraagt vijf, zo blijkt uit het Consumer Insights-panel. 6 procent van de Nederlandse bevolking heeft meer dan 10 Wi-Fi apparaten in zijn huishouden. Een huishouden zonder kinderen bezit gemiddeld vier apparaten met Wi-Fi. Gezinnen met kinderen hebben een gemiddelde van 6,4 Wi-Fi apparaten.

Hoe meer men verdient, des te meer Wi-Fi apparaten men in huis heeft. Zo heeft 51 procent van de huishoudens met minder dan modaal (< € 30.000) ‘slechts’ 1-3 apparaten met Wi-Fi in bezit. 7 procent van de huishoudens met meer dan 2 keer modaal (> € 80.000) heeft ditzelfde aantal apparaten.

Bron: Telecompaper

Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld 5 Wi-Fi apparaten

Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld 5 apparaten met Wi-Fi connectiviteit. Dat is 11 procent meer dan een jaar geleden. Nog slechts 6 procent van de Nederlandse huishoudens had in augustus 2016 één apparaat dat verbonden is met Wi-Fi. Een jaar eerder was dat nog iets minder dan 12 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper op basis van zijn Consumer Panel.

Het aantal devices met Wi-Fi connectiviteit is de afgelopen jaren sterk gestegen. 10 jaar geleden hadden mensen alleen een laptop in huis. Daar zijn nu tablets, smartphones en smart tv’s bij gekomen. Daarnaast heeft het smart-home concept zijn intrede gedaan, waarbij huishoudelijke apparatuur zoals thermostaten, verlichting en huishoudelijke apparaten verbonden worden met internet via Wi-Fi.

Telecompaper heeft deze week een rapport gepubliceerd over het smart home-segment: Smart Home Netherlands 2016. Hieruit is gebleken dat de adoptie van smart home-devices nog vrij traag toeneemt. In een recent artikel over slimme thermostaten blijkt op basis van Telecompaper-cijfers dat de slimme thermostaat de aanjager is van het smart home-segment in Nederland. Ruim 10 procent van de huishoudens heeft zo’n met Wi-Fi verbonden thermostaat die op afstand te bedienen is.

Ook het afgelopen jaar leidde de opkomst van meer Wi-Fi devices tot een flinke groei van het gemiddeld aantal apparaten met Wi-Fi connectiviteit in huishoudens: van 4,6 in augustus 2015, naar 5,1 in augustus 2016; een groei van 11 procent. 16 procent van de respondenten heeft aangegeven drie apparaten in huis te hebben, hierin zit geen verschil met 2015.

Alleenstaanden minste aantal Wi-Fi apparaten

Alleenstaanden hebben met een gemiddelde van 3,6 apparaten in het huishouden, het minste aantal Wi-Fi apparaten. In huishoudens van samenwonenden/gehuwden met thuiswonende kinderen staat het gemiddeld aantal apparaten met Wi-Fi op 6,4. Het aantal apparaten in huishoudens van stellen zonder thuiswonende kinderen is 4,5.

Naarmate het inkomen hoger is, groeit het aantal Wi-Fi apparaten binnen een huishouden. Zo heeft een huishouden met een gezamenlijk inkomen van meer dan 2x modaal (> € 80.000) gemiddeld zeven apparaten in huis. In huishoudens waar het inkomen onder het modaal ligt (< € 30.000) ligt het gemiddelde op 4,4.

Bron: Telecompaper