Technote Alcatel-Lucent IAP configuratie met Cloud4Wi

tech-update

Onze netwerk engineers hebben een technote opgesteld om u te ondersteunen bij een Cloud4Wi configuratie op een Alcatel-Lucent IAP. Dit document beschrijft stap voor stap hoe u deze configuratie kunt uitvoeren.

De instructies die in dit document gegeven worden gaan uit van een Engelstalige webinterface van het access point en eventuele Engelstalige documentatie. Mocht u de webinterface ingesteld hebben op de Nederlandse taal dan zullen de stappen hetzelfde zijn, maar de benaming van de menu’s zullen verschillen.

De instructies die in dit document gegeven worden zijn op basis van firmwareversie 6.4.0.3-4.1.0.2_45704. Wij raden aan om uw access points te upgraden naar deze versie of hoger.

Bekijk deze technote op onze supportpagina →