Technote over Cloud4Wi configuratie op Ruckus Wireless vSCG

tech-update

Onze netwerk engineers hebben een technote opgesteld om u te ondersteunen bij een Cloud4Wi configuratie op een Ruckus Wireless Virtual SmartCell Gateway(vSCG). Dit document beschrijft stap voor stap hoe u een vSCG moet configureren om gebruik te kunnen maken van de hotspot services van Cloud4Wi.

De instructies in dit document gaan uit van de Engelstalige webinterface van de vSCG en eventuele Engelstalige documentatie. Mocht u de webinferface ingesteld hebben op de Nederlandse taal dan zullen de stappen hetzelfde zijn, maar de benaming van de menu’s zullen verschillen. De instructies die in dit document gegeven worden zijn op basis van systeemversie 3.0.3.0.628.

U kunt de technote vinden op onze supportpagina →